photo_2016-05-23_12-59-48

بازارچه خیریه به نفع معلولین ذهنی با حضور شرکت رامک از تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت ماه 1394 در پارک خلدبرین شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت رامک، عواید ناشی از این بازارچه غذای سه روزه که در بوستان خلد برین شیراز برگزار و خوراک و غذاهای مختلف عرضه می گردد به نفع معلولین ذهنی موسسات تلاش صرف می شود.

برپایی این جشنواره با همت والای گروه ها و سازمان های مختلف از جمله شهرداری منطقه 1 شیراز ،سازمان بهزیستی فارس ، خیریه خانه مهر ، شرکت فراورده های لبنی رامک و … صورت گرفته است.