IMG_0017

از بانوی شیرازی که به منظور شرکت در یکی از مسابقات سالهای دور شرکت لبنیات و بستنی رامک اقدام به جمع آوری درب خامه های رامک نموده اما موفق به ارسال آنها نشده بودند، تجلیل و قدر دانی به عمل آمد.

IMG_0007

IMG_0004

 

به گزارش روابط عمومی شرکت رامک ایشان که از دبیران زحمت کش و بازنشسته آموزش و پرورش می باشند با ارسال حدود 150 فویل خامه های رامک با تقدیر و تشکر از کیفیت محصولات رامک، ابراز داشتند که درب محصولات را در جریان یکی از مسابقات رامک در سال های گذشته جمع آوری نموده، اما هیچ وقت فرصت ارسال آنها را به شرکت پیدا ننموده اند و اینک پس از سالها و در جریان خانه تکانی نوروز سال 1395 با یافتن آنها نسبت به ارسال درب ها به شرکت رامک اقدام نموده اند. لذا روابط عمومی شرکت رامک به منظور تقدیر و تشکر از ابراز محبت این بانوی محترم با حضور به خدمت ایشان، هدایایی را به رسم یادبود به ایشان تقدیم نموده و از همراهی و دوستی ایشان با شرکت رامک قدر دانی به عمل آمد.