• photo_2016-05-16_14-17-39
  • photo_2016-05-16_14-19-01
  • DSC_6107

از <<یه قل دو قل>> تا دستمال بازی در جشنواره بازی های محلی – بومی

 

نخستین جشنواره کشوری بازی های بومی – محلی با حضور 8 استان در شیراز برگزار شد.

به گزارش روایط عمومی شرکت رامک: در نخستین جشنواره کشوری بازی های بومی-محلی بیش از 20 بازی شامل هفت سنگ – تیله بازی -دوز بازی -نقطه بازی – زوو-شش خانه -طناب کشی – ساخت بادبادک – طناب زنی – یه قل دو قل  -دستمال بازی -کلاه پران و جهت یابی اجرا شد.

با توجه به اینکه شرکت فرآورده های لبنی رامک با برگزاری و شرکت در برنامه های فرهنگی و توسعه ورزش های فرهنگی و ایجاد نشاط جمعی قدم های موثری برداشته است بی تردید برگزاری اینگونه مسابقات در شیراز باعث افزایش روحیه ی جامعه و حفاظت از فرهنگ عامیانه بومی محلی می شود.

 

photo_2016-05-16_14-17-50

photo_2016-05-16_14-17-56


 

این جشنواره با هدف شناساندن و معرفی سنت ها و آیین های برخی استان های کشور،ایجاد ارتباط فرهنگی میان استان ها،معرفی ورزش ها و بازی های فراموش شده به مردم به خصوص جوانان در شیراز و با حضور پر رنگ شرکت فراورده های لبنی رامک برگزار شد