رامک دوست محیط زیست

شرکت رامک همواره حمایت از محیط زیست را به عنوان یکی از ارکان اساسی تولیدات خود در نظر می گیرد و با اجرای استانداردهای زیست محیطی و تبعیت از ضوابط انتخاب صنایع سبز مسیر خود را در حمایت از محیط زیست مشخص ساخته است .

کارخانه رامک با قرار گرفتن در میان طبیعت زیبای منطقه کوهمره سرخ فارس حمایت از محیط زیست این منطقه بکر را جز سرلوحه های امور خود قرار داده است .لذا یکی از اهداف سالیانه واحد روابط عمومی رامک حمایت از محیط زیست می باشد .

سالانه طبق همکاری که رامک با اداره محیط زیست داشته است ، برنامه ای جهت پاکسازی محیط زیست منطقه ترتیب داده می شود و رامک با پذیرایی از شرکت کنندگان از این برنامه حمایت می نماید .

همچنین با اهتمام امور اداری شرکت رامک ، فضای کارخانه با کاشت درخت و گل و گیاه مزین گردید .

 

رويكردهاي زيست محيطي شركت رامک

 

شرکت رامک با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسي ايران ، حفاظت محيط زيست را در به عنوان يك مسئوليت اخلاقي سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده و با اين باور اقدام به تشكيل جلسات مستمر كميته تخصصي حفاظت محيط زيست در كارخانه با حضور مديريت محترم عامل و تمامي مديران ذيربط در جهت اجرای این مهم نموده است. بی شک با برنامه ریزی صورت گرفته در این خصوص در شركت رامک  اميد مي رود اين واحد دوست دار محیط زیست بتواند بعنوان واحدي برتر در منطقه زیبای کوهمره سرخی شیراز جلوه گر باشد . با توجه به اعتقاد راسخ مالکان و مدیران شرکت رامک در جهت حفاظت از محیط زیست منطقه ، اهداف صنعتي و هماهنگ با برنامه هاي دست يابي به ظرفيت اسمي و توليد پاك تدوین شده است و در حال اجرا مي باشد.

برخي از برنامه هاي كه در جلسات كميته حفاظت محيط زيست كارخانه با مديريت مسئولين ارشد و همكاري صميمانه تمامي همكاران اجرا گرديده به شرح ذيل اشاره مي گردد:

  • تشكيل كميته تخصصي حفاظت محيط زيست كارخانه با حضور مسئولين شركت
  • اجراي ملاحظات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق اهداف صنعتي.
  • تلاش در جهت استمرار كسب امتيازات  ISO ۱۴۰۰۰ ، OHSAS۱۸۰۰۰
  • تدوين برنامه جامع مديريت زيست  محيطي كارخانه
  • اجراي برنامه اصلاح الگوي مصرف  و بهينه سازي مصرف انرژي
  • توسعه  فضاي سبز کارخانه و توسعه سالانه اراضي بلامعارض كارخانه.
  • اجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار با هدف صرفه جويي در مصرف آب.
  • اجراي سامانه HSE و تقليل تدريجي عدم انطباق هاي مرتبط با بخش محيط زيست، ايمني و بهداشت كارخانه
  • اصلاح وضعيت سيستم تصفيه فاضلاب بهداشتي كارخانه و تامين استانداردهاي مصوب و بهره گيري از پساب حاصله در جهت آبياري فضاي سبز كارخانه .

 

 

 

Color Settings

Here are some suggested colors. You can use any color you like from admin panel.