رامک حامی فرهنگ و هنر

شرکت رامک با توجه به خانواده چند میلیونی مصرف کنندگان خود در سراسر کشور حمایت از فرهنگ و هنر را در دستور کار خویش قرارداده است و در همین راستا با حمایت و پشتیبانی از جشنواره ها و همایش های فرهنگی و هنری و علمی به دنبال کسب سهمی در معرفی فرهنگ و هنر کشور میباشد .

شایان ذکر است که شرکت رامک در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی خود تا به حال حمایت های ویژه ای از همایش های علمی ، فرهنگی ، خیریه به عمل آورده است .

هدف شرکت رامک تولید محصولات سالم و با کیفیت برای عموم جامعه است و توجه به فرهنگ و هنر این مرز و بوم را جز مسئولیت های اجتماعی خود میداند .

 

 

Color Settings

Here are some suggested colors. You can use any color you like from admin panel.