• salamat7
  • salamat6
  • salamat5
  • salamat4
  • salamat3
  • salamat2
  • salamat1

حضور رامک در همایش زندگی سالم و تندرستی

به گزارش واحد روابط عمومی رامک ، روز پنج شنبه مورخ 15/11/94 در تلار آزادی بوستان آزادی شیراز ، همایش زندگی سالم و تندرستی با حضور 500 نفر از ورزش دوستان و نمایندگان ورزشی و تغذیه استان فارس برگزار گردید . در این همایش در خصوص نقش ورزش در زندگی سالم خانواده های ایرانی ، نحوه تغذیه و رسیدن به تندرستی جسم و روح پرداخته شد . در این مراسم مهندس پاک فطرت رئیس هیئت ورزشهای همگانی فارس از دست اندرکاران در این حوزه تقدیر به عمل آوردند .
شرکت رامک در پایان این مراسم با محصولات سالم خود از مهمانان پذیرایی نمود .