• DSC01896
  • DSC01874
  • DSC01865
  • DSC01868
  • DSC01837
  • DSC01825

همایش مربیان آمادگی جسمانی استان فارس در تاریخ 23 مردادماه در سالن آزادی پارک آزادی شیراز برگزار گردید . به گزارش واحد روابط عمومی شرکت رامک ، در این همایش که با حمایت شرکت رامک برگزار گردید ، نزدیک به چهارصد نفر از مربیان آمادگی جسمانی سراسر استان فارس شرکت داشتند که به تبادل اطلاعات پرداختند .

در این همایش از کارت هوشمند مربیان باشگاه های آمادگی جسمانی استان رونمایی شد . این همایش به همت فدراسیون ورزشهای همگانی ، کمیته آمادگی جسمانی و شرکت رامک برگزار گردید .