• mixx8
  • mixx7
  • mixx6
  • mixx5
  • mixx3
  • mixx2
  • mixx1

به گزارش واحد روابط عمومی رامک روز چهارشنبه مورخ 94/8/27 ، با حضور  اصحاب رسانه ها و جراید کشور خط تولید پنیر میکس رامک افتتاح شد . در این روز اصحاب رسانه ها و جراید طی بازدید از خطوط تولید و واحدهای ممختلف شرکت رامک از نزدیک با نحوه تولید محصولات لبنی شرکت رامک آشنا شدند . خبرنگاران پس از آشنایی با نحوه تولید و توزیع محصولات رامک ، بابرگزاری یک کنفرانس خبری با حضور مدیران شرکت رامک پرسشهای خود در خصوص شرکت رامک و موضوعات روز جامعه را مطرح نمودند . در این کنفرانس مهندس مهدی حجازی معاونت بازاریابی و فروش ، مهندس بابک مازندرانی معاونت اجرایی و مهندس هاشم پور مدیر بازاریابی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند .