اطلاعات تماس کارخانه

آدرس : کیلومتر 20 جاده شیراز بوشهر
تلفن : 32348681 071 – 32348682 071
فکس : 32345658 071

اطلاعات تماس دفتر بازاریابی و فروش

آدرس : شیراز- کیلومتر پنج جاده شیراز بوشهر- دفتر مرکزی
تلفن : 1-38450590 071

اطلاعات تماس دفتر مرکزی

آدرس : بلوار زند خیابان فلسطین تقاطع اردیبهشت ساختمان دلتا
تلفن : 32348681 071 – 32348682 071
فکس : 32345658 071

ارتباط با مشتریان

اطلات تماس ارتباط با مشتری

آدرس : شیراز- کیلومتر پنج جاده شیراز بوشهر- دفتر بازاریابی
تلفن :32848484 – 071