درباره ما

رامک دوست بزرگ و کوچک

ماموریت ما

ما در رامک بر این باوریم که یکی از اساسی ترین عوامل اثرگذار در تحقق زندگی سالم و ایده آل که حق همه ی افراد جامعه است مواد غذایی و نوشیدنی سالم و خوشمزه می باشد. این موضوع، اصلی ترین دلیلی است که موجب شده عرضه ی محصولات لبنی سالم و خوشمزه که طبیعی، مغذی و به دور از هرگونه ترکیبات مصنوعی است تمام توجه و تمرکز کسب و کار روزانه ی ما را به خود اختصاص دهد.

بر این اساس، با تشویق، حمایت و به کارگیری علوم مختلف و توسعه ی همکاری با متخصصان علوم تغذیه و سایر انجمن های علمی، در جهت بهبود خواص سلامتی بخش محصولات خود، تلاش و سرمایه گذاری کرده ایم.ما بر این اندیشه استوار و ثابت قدم هستیم که مسئولیت ما از این نیز فراتر می باشد؛ به همین دلیل با تدارک محیط شغلی مناسب و سالم و پرداخت حقوق و مزایای منصفانه از سلامتی کارکنان و خانواده هایشان حمایت می کنیم.

پیشینه  ما

شرکت فرآورده های لبنی رامک تولیدکننده انواع محصولات لبنی و یکی از بزرگترین زیرمجموعه های هلدینگ دلتا  در ایران می باشد که در سال ۱۳۶۹ توسط خانواده نصیری در استان فارس و شهر شیراز تاسیس شد و امروزه با گسترش روز افزون فعالیت به عنوان یک برند ملی شناخته شده و در بیش از ۳۰ شهر ایران دارای شعبه می باشد.

 • واحد تولید کننده برتر سومین کنگره بین المللی غذا
 • واحد نمونه استاندارد در سال های ۸۳ و ۹۸
 • دارنده تندیس چهارمین جشنواره کارافرینان برتر سال ۸۷
 • واحد نمونه کیفی در سطح ملی، در سال های ۸۷ و ۸۹ و ۹۰
 • واحد نمونه تولید و تحقق خدمات سال ۸۹
 • صادر کننده نمونه در سال های ۸۷ و ۸۹و۹۰ و ۹۷
 • دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵
 • دارنده گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵
 • دارنده گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸
 • دارنده گواهینامه بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸

افتخارات ما

 • واحد نمونه صنعتی در سه سال پیاپی از سال ۸۴ تا ۸۶ و سال ۹۲
 • واحد نمونه صنعت سبز کشور در سال ۹۶
 • دارنده نشان ایمنی و سلامت غذا سال های ۹۰ و ۹۱
 • واحد نمونه صنعتی استانی در سال های ۹۲ و ۹۷ و۹۸
 • واحد تولید کننده برتر در سال ۹۸
 • تندیس سیمین صنعت سبز کشور در سال ۹۶
 • جایزه ملی مدیریت مالی در سال ۹۷
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه کیفی در سال 1389
Logo 1500px 01 1 درباره ما

صادر کننده نمونه سال 1389
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه کیفی در سطح ملی، در سال های ۸۷ و ۸۹ و ۹۰
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه استاندارد در سال های ۸۳و۹۸
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه کیفی مهر ماه 1390
Logo 1500px 01 1 درباره ما

صادر کننده نمونه سال 1390
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه صنعتی استانی در سال های ۹۲ و ۹۷ و۹۸
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه صنعتی در سه سال پیاپی از سال ۸۴ تا ۸۶ و سال ۹۲
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد تولید کننده برتر در سال ۹۸
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه صنعت سبز کشور در سال ۹۶
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه صادرات در سال ۱۴۰۱
Logo 1500px 01 1 درباره ما

واحد نمونه صنعتی به انتخاب خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس در سال ۱۴۰۰