• صورت جلسه 15 آذر

  • طراحی کامل فوتر سایت (آیکون فیسبوک حذف شود، لینک های سامانه گردش کار لبنی، سامانه گردش کار بیتا و مدیا کیت در فوتر سایت قرار گیرد.)
  • طراحی صفحه درباره ما DONE
  • طراحی صفحه تماس با ما DONE
  • طراحی مجدد صفحه محصولات ( دسته بندی محصولات، پنیرها، ماست ها، نوشیدنی، kbdc )
  • اضافه شدن مپ به صفحه هر محصول به جهت اینکه محصول موردنظر در چه شهرهای در دسترس هستند. 
  • تکمیل دیزاین فرم استخدامی
  • تغییر دیزاین بخش فرصت های همکاری در صفحه فرصت های شغلی DONE
  • حذف کلمه مجله از منو وب سایت DONE
  • طراحی اسلایدر متناسب با آرت ورک هر کمپین
  • حذف کلمه تاریخچه DONE
  • تغییر جمله “مشاهده کنید” به رامک در یک نگاه DONE
  • در عبارت “ماموریت ما” کلمه ما حذف شود DONE
  • متن جایگزین برای جمله” محصول مناسب خود را انتخاب نمایید”. RAMAK
  • اصلاح رسپانسیو متن ها در بخش ماموریت ما و تغییر متن ها مطابق صفحه درباره ما DONE
  • عکاسی از محصولات (خانواده محصولات رامک) RAMAK
  • حذفجملهمتحرکرامکدوستبزرگوکوچک DONE
  • اصلاح کلمه آشپزی به “فوت و فن با رامک رسپی” DONE
  • تهیه ویدئو برای بخش آشپزی RAMAK
  • تصحیح کلمه اخبار به “تازه ها در رامک” DONE
  • تصحیح عبارت ” تازه های مجله رامک به “دوستانه را از اینجا دنبال کنید”. DONE
  • اصلاح تمام قسمت های که از لوگو رامک استفاده شده به آیکون