Untitled-1

رامک با توجه به مسئولیت اجتماعی خویش جهت حمایت از محیط زیست پیرامون همواره در تلاش است تا برای این مهم قدم های عملی و موثر بردارد. تلاش نموده ایم دوستی خود با محیط زیست را طی سالهای اخیر با ایجاد فرهنگ بازآفرینی و استفاده بهینه از بطری و پاکت محصولاتمان را به ورطه عمل کشانیم.
به همین جهت شرکت فرآوردهای لبنی رامک در بهار 1396 اقدام به برگزاری مسابقه ای با موضوع بازآفرینی پاکت شیر EDGE و بطری شیر ESL نمود. در این راستا، آگهی مسابقه در پیک نوروزی دانش آموزان دبستان های شیراز درج گردید. از میان صدها شرکت کننده در این مسابقه به 30 بازآفرینی برتر که پس از بررسی عکس های ارسالی گزیده شده بودند جوایز نفیسی تعلق گردید.